ЕКО КАМП НА ИДНИНАТА - СЕКОЈ ДЕН Е ЕКО ДЕН

Денот на екологијата, 21 – ви март, Општина Карпош го одбележа со завршен настан од проектот „ЕКО - Камп за млади претприемачи“ кој се одржа во ООУ „Петар Поп Арсов“ во карпош 4. Имено, 54 деветоодделенци од сите десет основни училишта, во изминатиот период учествуваа во работилници на тема: Заштита на животната средина. Овие работилници овозможија полесно совладување на материјата по предметот Претрпиемништво и иновации (предмет кој е дел од наставната програма за 9-то одделение), а истовремено придонесоа за повисока јавна свест кај помладите за заштита на околината. На денешниот настан, основците работеа во групи и изработуваа производ од еко – материјали. На последниот дел од овој Еко Камп присуствуваше и градоначалникот Стефан Богоев. Тој го посочи фактот дека по изборот на „Пакомак“ Општината е рангирана меѓу најдобрите три еколошки општини во Македонија.