ПОГОЛЕМА ГРИЖА ЗА ЈАВНИТЕ ДОБРА

Општина Карпош ангажираше фирма за обезбедување која ќе се грижи за четири плоштади нанејзината територија и тоа: плоштадот ,, Делифина ‘’ во населбата Влае, Плато фонтаната во Карпош 3, Платото на Млечен ресторан и Платото на Педагошка. Во иднина се предвидува, обезбедувањето да се прошири и на останатите плоштади на територијата на локалната самоуправа, со што тие рекреативно- забавни катчиња ќе бидат заштитени од изолирани инциденти на некои несовесни граѓани кои ги оштетуваат реквизитите и хортикултурните аранжмани.

24.06.2016 14:08:13

ПРЕС -КОНФЕРЕНЦИЈА: ЖЕШКО „ИНФРАСТРУКТУРНО ЛЕТО“ ВО КАРПОШ

Жителите од урбаната заедница „Владо Тасевски“ за 30 дена ќе добијат две нови реконструирани улици. Станува збор за улиците „Рампо Левката“, на која што во моментот се врши поставување на нова атмосферска канализација, а потоа следува реконструкција на коловозот, како и обновување на асфалтот на улицата „Ристо Равановски“. Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски во изјава за медиумите, подетално образложи за инфраструктурниот проект.

24.06.2016 13:18:58

„БАСКЕР ФЕСТ“ ГОСТИН ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Општина Карпош ќе биде дводневен домаќин на фестивалот „Баскерфест - 2016“, кој изобилува со неверојатни баскер точки, вешти жонглери, магионичари, кловнови и акробати.

21.06.2016 15:26:59

„СЕКОЈА ТОЧКА, ОЗНАЧУВА НОВ ПОЧЕТОК“

Ученичката Ирина Васиќ од ООУ ,, Димо Хаџи Димов’’ од Општина Карпош е годинешен лауреат на фестивалот за детско поетско творештво ,,Детски лирски треперења’’ , организиран од страна на Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија. Песната на ученичката Ирина Васиќ од ООУ ,, Димо Хаџи Димов’’ е прогласена за најдобра песна на овој фестивал кој се одржа од 14 -16 јуни во Охрид.

21.06.2016 14:11:28

КАРПОШ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Улицата Јуриј Гагарин бр.6 во населба Козле, се наоѓа во фаза на подготовки пред целосна реконструкција. Ќе се интервенира по целата должина на улицата од 350 метри и истата ќе биде проширена според новите пропишани стандарди. Имено, коловозот ќе биде широк шест метри, со тротоари од обете страни, со широчина од метар и половина.

21.06.2016 13:09:51