Контакт

Следете не на:

Contact Details

 

Работно време 

Секој работен ден освен сабота и недела  од 07.30 – 15.30 часот 

Тел. 02/3055-901    и  02/3055-902

e-mail: kontakt@karpos.gov.mk

  Адреса : ул. Радика бр.9 (барака 1 и барака 2) 

                   www.karpos.gov.mk 

Контакт Секретар на општината  – Ивана Ордевска  sekretar@karpos.gov.mk 

 

Контакт за Министерство за Локална самоуправа mls.gov.mk/mk