Контакт

Следете не на:

Contact Details

Работно време 

Секој работен ден освен сабота и недела  од 07.30 – 15.30 часот 

Тел. 02/3055-901

02/3055-902

e-mail: kontakt@karpos.gov.mk

                                                                                                                                                                                                                      Адреса : ул. Радика бр.9 (барака 1 и барака 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                               www.karpos.gov.mk