ДОСЕГА 154 КАНДИДАТИ ГИ ИСПОЛНУВААТ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Од пристигнатите барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола, кои денеска (понеделник 15.08.2022) ги разгледуваше Комисијата за доделување на субвенции при локалната самоуправа, утврдено е дека осум нови кандидати ги исполнуваат критериумите за добивање на финансиска поддршка за оваа намена. Според ажурираните податоци, досега 154 кандидати  ги исполнуваат критериумите кои се пропишани во Јавниот повик кој го распиша Општина Карпош.

 

Во таа насока ја објавуваме листата на новите кандидати за кои денеска, (понеделник 15.08.2022) беше утврдено дека ги исполнуваат условите за добивање субвенции  за млади лица од Карпош, кои ќе можат да  посетуваат обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола (Б категорија):

 • Вероника Милева (број на пријава 11-5876/1)
 • Сергеј Пејковски (број на пријава 11-5914/1) 
 • Петар Муратовски (број на пријава 11-5840/1)
 • Ивана Димовска (број на пријава 11-5866/1) 
 • Лазо Видинов (број на пријава 11-5882/1)
 • Кристијан Макревски (број на пријава 11-5649/1)
 • Клара Блинков (број на пријава 11-5596/1)
 • Стефан Стојановски (број на пријава 11-5715/1) 
 • Стефан Мојсеов (број на пријава 11-5693/1)
 • Мила Стојановска (број на пријава 11-5737/1)
 • Андреј Кумовски (број на пријава 11-5650/1)
 • Мартин Димитриевски (број на пријава 11-5705/1 )
 • Димитар Арсов (број на пријава 11-5688/1)
 • Андреа Балабановска (број на пријава 11-5677/1)
 • Теодора Пандова (број на пријава 11-5319/1) 
 • Теона Трајковска (број на пријава 11-5244/1)
 • Мартина Терзиева (број на пријава 11-5240/1)
 • Екатерина Секованиќ (број на пријава 11-5628/1)
 • Катја Јеремиќ (број на пријава 11-5658/1)
 • Христина Станојковска (број на пријава 11-5626/1) 
 • Горазд Попов (број на пријава 11-5624/1) 
 • Анастасија Анѓелеска (број на пријава 11-5452/1) 
 • Јосиф Велков (број на пријава 11-5452/1) 
 • Верче Ристова (број на пријава 11-5525/1) 
 • Благоја Каракулев (број на пријава 11-5588/)
 • Јордан Тодоровски (број на пријава  11-5600/1)
 • Аника Абдулаху (број на пријава 11-5586/1)
 • Иван Деспотовски (број на пријава 11-5241/1)
 • Марко Попоски (број на пријава 11-5242/1)
 • Петар Костов (број на пријава 11-5243/1)
 • Давид Манасков (број на пријава 11-5245/1)
 • Исидора Тримоска (број на пријава 11-5246/1)
 • Симеон Петровски (број на пријава 11-5247/1)
 • Сара Тошева (број на пријава 11-5248/1)
 • Христијан Василевски (број на пријава 11-5249/1)
 • Никола Анѓеловски (број на пријава 11-5250/1)
 • Дамјан Јовановски (број на пријава 11-5251/1)
 • Павел Стојанов (број на пријава 11-5252/1)
 • Иван Величковски (број на пријава 11-5253/1)
 • Петар Тренкоски (број на пријава 11-5255/1)
 • Миа Бајрактарска (број на пријава 11-5259/1)
 • Кирил Митриќески (број на пријава 11-5260/1)
 • Елена Митриќеска (број на пријава 11-5261/1)
 • Иван Палевски (број на пријава 11-5262/1)
 • Мартин Стефановски (број на пријава 11-5263/1)
 • Матеа Дончова (број на пријава 11-5264/1)
 • Исидора Стефаноска (број на пријава 11-5267/1)
 • Јетмир Исени (број на пријава 11-5268/1)
 • Марко Дамјановски (број на пријава 11-5271/1)
 • Никола Арсовски (број на пријава 11-5272/1)
 • Ева Ѓорѓевиќ (број на пријава 11-5275/1)
 • Роберт Радевски (број на пријава 11-5254/1)
 • Стефан Клисаров (број на пријава 11-5311/1)
 • Никола Мирчески ( број на пријава 11-5280/1)
 • Петар Мирчевски ( број на пријава 11-5326/1)
 • Мила Галабова (број на пријава 11-5315/1)
 • Иво Миленковиќ (број на пријава 11-5314/1)
 • Александар Власов (број на пријава 11-5286/1)
 • Ана Андовска (број на пријава 11-5298/1)
 • Бојан Живковиќ (број на пријава 11-5278/1)
 • Анеса Ибраими (број на пријава 11-5287/1)
 • Бранислав Максимовски (број на пријава 11-5335/1)
 • Анѓел Јовановски (број на пријава 11-5291/1)
 • Леон Стефанов (број на пријава 11-5292/1)
 • Кристијан  Атанасов (број на пријава 11-5359/1)
 • Хајрие Исенова (број на пријава 11-5290/1)
 • Мартина Наумовска (број на пријава 11-5342/1)
 • Јована Меловска (број на пријава 11-5283/1)
 • Лаура Атанасова (број на пријава 11-5390/1)
 • Оја Бугариќ (број на пријава 11-5327/1)
 • Милица Станковиќ (број на пријава 11-5333/1)
 • Никола Шиколе (број на пријава 11-5288/1)
 • Катерина Василева (број на пријава 11-5328/1)
 • Амар Бектеши (број на пријава 11-5336/1)
 • Андреј Трпчески (број на пријава 11-5265/1)
 • Анастасија Смилевска (број на пријава 11-5343/1)
 • Стeфан Ивановски (број на пријава 11-5384/1)
 • Анастасија Серафимовска (број на пријава 11-5388/1)
 • Кристијан Димитров (број на пријава 11-5379/1)
 • Боби Алексовски (број на пријава 11-5378/1)
 • Андреј Павловски (број на пријава 11-5374/1)
 • Димитар Караџовски (број на пријава 11-5385/1)
 • Ања Панчевска (број на пријава 11-5383/1)
 • Моника Димитрова (број на пријава 11-5370/1)
 • Ива Мандил (број на пријава 11-5258/1)
 • Кала Дренковска (број на пријава 11-5297/1)
 • Дарко Живадиновиќ (број на пријава 11-5396/1)
 • Борјан Бабоски (број на пријава 11-5406/1)
 • Томе Анѓелески (број на пријава 11-5412/1)
 • Андреј Трпковски (број на пријава 11-5279/1)
 • Бојан Малиновски (број на пријава 11-5407/1)
 • Кристијан Христов (број на пријава 11-5401/1)
 • Вероника Илиоска (број на пријава 11-5422/1)
 • Огнен Јосифовски (број на пријава 11-5324/1)
 • Калина Филевска (број на пријава 11-5418/1)
 • Андреј Филевски (број на пријава 11-5419/1)
 • Вања Тасева (број на пријава 11-5431/1)
 • Влатко Поповиќ (број на пријава11-5429/1)
 • Коста Зиковски (број на пријава 11-5433/1)
 • Стефан Илиоски (број на пријава 11-5440/1)
 • Бојан Столевски (број на пријава 11-5449/1)
 • Ивана Станковска (број на пријава 11-5454/1)
 • Бисера Василевска (број на пријава 11-5447/1)
 • Ненад Суботиќ (број на пријава 11-5456/1)
 • Давид Стојановски (број на пријава 11-5446/1)
 • Матеј Поповски (број на пријава 11-5461/1)
 • Катерина Алексова (број на пријава 11-5460/1)
 • Кристијан Димов (број на пријава 11-5468/1)
 • Никола Серафимовски (број на пријава 11-5465/1)
 • Марија Поповска (број на пријава 11-5421/1)
 • Нина Табаковска (број на пријава 11-5472/1)
 • Невена Николовска (број на пријава 11-5450/1)
 • Никола Гончев (број на пријава 11-5469/1)
 • Миша Сич (број на пријава 11-5459/1)
 • Александра Ивановска (број на пријава 11-5432/1 )
 • Лука Киткањ (број на пријава 11-5289/1)
 • Лина Поповска (број на пријава 11-5457/1)
 • Миа Шаља (број на пријава 11-5477/1 )
 • Вероника Ташев (број на пријава 11-5493/1)
 • Јана Гроздановска (број на пријава 11-5456/1)
 • Јана Поповска (број на пријава 11-5455/1 )
 • Срна Керметчиева (број на пријава 11-5502/1)
 • Максим Богдановски (број на пријава 11-5491/1)
 • Митко Делиуланов (број на пријава 11-5518/1)
 • Лука Доневски  (број на пријава 11-5539/1)
 • Матеј Саздовски (број на пријава 11-5510/1)
 • Мартин Николовски (број на пријава 11-5554/1)
 • Виктор Стојчев (број на пријава 11-5553/1)
 • Михаил Гаговиќ (број на пријава 11-5509/1)
 • Софија Богоевска (број на пријава 11-5503/1)
 • Василиј Србиноски (број на пријава  11-5519/1)
 • Ива Трифуновска (број на пријава 11-5776/1)
 • Сава Томиќ (број на пријава 11-5766/1) 
 • Марко Јаневски (број на пријава 11-5754/1) 
 • Ненад Николовски (број на пријава 11-5810/1 )
 • Ангел Спасовски (број на пријава 11-5822/1)
 • Ефстатиос Александар (број на пријава 11-5956/1 )
 • Ина Бегич (број на пријава  11-5974/1 )
 • Костадин Попов (број на пријава 11-5997/1 ) 
 • Ивана Стаменковска (број на пријава 11-6010/1) 
 • Леонид Спасов (број на пријава  11-6045/1)
 • Иван Момировски (број на пријава 11-6124/1 )      
 • Христина Ѓорѓиевска (број на пријава 11-6178/1 )          
 • Теодор Вуловски (број на пријава 11-6187/1 )       
 • Лина Станоеска Пума (број на пријава 11-6210/1 )            
 • Моника Николовска (број на пријава 11-6176/1 )            
 • Ева Бошковска (број на пријава 11-6238/1 )        
 • Филип Ѓуровиќ (број на пријава 11-6249/1 )         
 • Илина Филиповска (број на пријава 11-5882/1)    

 

 

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на субвенцииќе биде редовно ажурирана сé додека не се исцрпат средствата за оваа намена.