Родова еднаквост

 

                                                                       

 Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 

Локален акционен план (ЛАП) за вработување  на Ромки за 2021 година

 Јавен Оглас  – За финансиска поддршка за реализација на проекти од областа на еднакви можности на жените и мажите за 2021 година

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 

Резултати од истражувањето на перцепциите на жените за родова еднаквост во Општина Карпош (Reactor 2010)

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

За претседател на Комисијата е избрана Билјана Костова.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Наташа Пеливанова,

–          Лиљана Трајаноска,

–          Димитар Оровчанец,

–          Александар Анѓушев,

–          Емилија Ризеска Спасова,

–          Даниела Штерјова,

–          Добрила Андоновска и

–          Светлана Пандиловска

 

Интерсекторска група за родова еднаквост при Општина Карпош

Процедура за работење во одделение за односи за јавност 

Родово поделени податоци 

Родова рамноправност – локална самоуправа (2019)

Родова застапеност по пол, образование, етникум во Општина Карпош (2018) 

Родова застапеност по пол, образование, етникум во Општина Карпош (2019) 

 

Публикации: 

Прирачник за комуникација на координатори/ки за еднакви можности на жените и мажите во единицте на локалната самоуправа 

 

 

 

родово буџетирање
КАРПОШ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ НА UN WOMEN 

Карпош донираше за жртвите од семејно насилство 

Не си сама: Карпош со поддршка до жените – жртви на семејно насилство 

„НЕ“ за насилството врз жените 

 

 

јавен повик самохрани родители
  Јавен Повик за мапирање на самохрани родители

 

Facebook
Големина на фонт