Буџет

 

Буџетски Календар 

2020

2019

2018

 

Буџетски Циркулар 

2019

2018

 

Програми за работа на секторите и одделенијата во Општина Карпош

2020 (Службен гласник 24/2019)

2019 (Службен гласник 13/2018) 

2018 ( Службен гласник 18/2017) 

 

Facebook
Големина на фонт