Се известуваат граѓаните дека по улица Кораб и пренасочување по дел од ул. Јуриј Гагарин  со правосилно одобрение од Урбанизам број 47-493 од 29.09.2021 година ЈП Водовод и Канализација ќе изведуваат реконструкција на атмосферска канализација.

 

Линк до одобрението: https://bit.ly/3DZR051