Општина Карпош додели 100 ИТ уреди – таблети за потребите на основните училишта кои се наоѓаат на нејзина територија. Овие таблети ќе бидат дел од библиотечниот фонд на школите и тие, пред се, ќе бидат на располагање на учениците од четврто одделение, но и на сите други на кои ќе им биде потребна ваков тип на ИТ поддршка.

Денеска во посета на училишната библиотека на ООУ „Петар Поп Арсов“ беше градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев. Во изјава за медиумите тој ја истакна важноста од дигиталната писменост на учениците.

  • Дигитализацијата на процесите е наша реалност. Нашите ученици секојдневно поминуваат големо време на своите мобилни телефони или компјутери. Важно е да знаат како паметно да ја користат технологијата. Да знаат дека преку истата можат да научат нови работи, да видат практични примери и сл. Сакам да истакнам дека во Карпош навистина имаме еден балансиран пристап во делот на користење на современата технологија. Како што знаете, во текот на наставата учениците ги оставаат своите мобилни телефони на посебни места, со цел да имаат поголемо внимание и истите ги користат единствено за целите на наставата, рече градоначалникот.

Проектот за опремување на училишните библиотеки со таблети е дел од буџетската програма на Одделението за образование за  2021 година.

Општина Карпош изминативе години инвестираше и во подобрување на севкупните услови во училиштата, со цел да се обезбеди квалитетна и инклузивна настава. Направени се сензорни соби за учениците со попреченост, а дел од училишните дворови прераснаа во спортско – рекреативни центри.