ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НОВАТА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЧИСТ КАРПОШ