ОД НАФТА НА ТЕРМАЛНИ ПУМПИ – ЕКО ГРЕЕЊЕ ЗА ГРАДИНКАТА „ПРОЛЕТ“ ВО ВЛАЕ