Објавуваме соопштение за организирање на 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, БЛОК 7

На следниов линк можете да го погледнете соопштението