Градоначалникот Стевчо Јакимовски и Советот на Општина Карпош, им го честитаат празникот Рамазан Бајрам на сите верници од исламска вероисповед со желба, празничната радост да ја споделат со семејството и пријателите во мир, благосостојба и меѓусебно разбирање.

По тој повод, првиот човек на Општината Стевчо Јакимовски, изразува искрена верба во натамошно јакнење на пријателските врски, соживотот и соработката меѓу луѓето и заедниците.

Општина Карпош е позната по добрите меѓуетнички односи и во таа насока ќе продолжи заеднички да ги развива и гради овThe Mayor Stevcho Jakimovski and the Council of Karposh congratulated Ramadan Bayram to all believers of the Islamic religion with desire to share the festive joy with their family and friends in peace, prosperity and mutual understanding.

On this occasion, the head of the municipality Stevcho Jakimovski expressed sincere belief in the further strengthening of friendly relations, coexistence and cooperation between the people and the communities.

Karposh municipality is known by the good interethnic relations and will continue in this direction to jointly develop and build those valuable relationships.