Улицата “Козле 3,, во урбаната заедница Нерези, доби нов асфалт. Улицата е во должина од 430 м2. За оваа намена, од буџетот на Општина Карпош се издвоени 2.921.920 денари, со цел граѓаните да имаат безбедна сообраќајница. Изведувач на градежните активности е градежната фирма ДПГТУ “Филип Инжинеринг,, – ДООЕЛ увоз-извоз.