Христо Саракинов – Биографија

23 .09. 1983 год

Дипломиран трубач на Факултет за Музичка Уметност Скопје , класа по труба на проф. Васо Ристов,  Универзитет ”Св Кирил и Методиј” Скопје (2001-2005)

Од 2007 вработен во оркестарот при „НУ Македонска Опера и Балет“ , Скопје