Фудбалска Лига

1 Коло   22.09.2022 Победи Локација – Терен
Братство   Аврам Писевски 6-0 Влае 2
Вера Циривири Трена   Владо Тасевски 1-2 Ден
В.Чернодрински   Х.Т.Карпош 0-0 Четврток
Димо Хаџи Димов   Петар Поп Арсов 0-2 Термин
Јан Амос Комеснки   Лазо Трповски 0-2 12:00
2 Коло         27.09.2022   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Јан Амос Комеснки 2-2 Влае 2
Х.Т.Карпош   Димо Хаџи Димов 3-0 Ден
Аврам Писевски   Лазо Трповски 0-3 Вторник
Братство   Вера Циривири Трена 0-2 Термин
Владо Тасевски   В.Чернодрински 0-0 12:00
3 Коло   29.09.2022   Локација – Терен
Димо Хаџи Димов   Владо Тасевски 0-6 Влае 2
Јан Амос Комеснки   Х.Т.Карпош 3-2 Ден
Вера Циривири Трена   Аврам Писевски 4-0 Четврток
В.Чернодрински   Братство 3-2 Термин
Лазо Трповски   Петар Поп Арсов 1-0 12:00
4 Коло   04.10.2022   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Аврам Писевски 7-0 Влае 2
Вера Циривири Трена   В.Чернодрински 0-3 Ден
Братство   Димо Хаџи Димов 4-0 Вторник
Х.Т.Карпош   Лазо Трповски 2-1 Термин
Владо Тасевски   Јан Амос Комеснки 3-0 12:00
5 Коло   06.10.2022   Локација – Терен
Владо Тасевски   Лазо Трповски 1-1 Влае 2
Јан Амос Комеснки   Братство 1-5 Ден
В.Чернодрински   Аврам Писевски 5-0 Четврток
Димо Хаџи Димов   Вера Циривири Трена 2-1 Термин
Петар Поп Арсов   Х.Т.Карпош 2-1 12:00
6 Коло   12.10.2022   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Владо Тасевски 1-3 Влае 2
Вера Циривири Трена   Јан Амос Комеснки 5-1 Ден
Братство   Лазо Трповски 1-1 Среда
Аврам Писевски   Х.Т.Карпош 1-4 Термин
В.Чернодрински   Димо Хаџи Димов 0-1 12:00
7 Коло   14.10.2022   Локација – Терен
Димо Хаџи Димов   Аврам Писевски 7-0 Влае 2
Вера Циривири Трена   Лазо Трповски 0-4 Ден
Х.Т.Карпош   Владо Тасевски 1-7 Петок
Петар Поп Арсов   Братство 0-2 Термин
Јан Амос Комеснки   В.Чернодрински 2-2 12:00
8 Коло   18.10.2022   Локација – Терен
Братство   Х.Т.Карпош 3-5 Влае 2
Димо Хаџи Димов   Јан Амос Комеснки 5-2 Ден
В.Чернодрински   Лазо Трповски 1-1 Вторник
Вера Циривири Трена   Петар Поп Арсов 1-0 Термин
Аврам Писевски   Владо Тасевски 0-10 12:00
9 Коло   20.10.2022   Локација – Терен
Вера Циривири Трена   Х.Т.Карпош 6-4 Влае 2
Владо Тасевски   Братство 1-4 Ден
Петар Поп Арсов   В.Чернодрински 1-0 Четврток
Јан Амос Комеснки   Аврам Писевски 9-1 Термин
Лазо Трповски   Димо Хаџи Димов 0-1 12:00

Фудбалска Лига

Пролет 2023 

10 Коло   24.03.2023 Победи Локација – Терен
Братство   Аврам Писевски   Влае 2
Вера Циривири Трена   Владо Тасевски   Ден
В.Чернодрински   Х.Т.Карпош                      Петок
Димо Хаџи Димов   Петар Поп Арсов   Термин
Јан Амос Коменски   Лазо Трповски   12:00
11 Коло         31.03.2023   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Јан Амос Коменски   Влае 2
Х.Т.Карпош   Димо Хаџи Димов   Ден
Аврам Писевски   Лазо Трповски   Петок
Братство   Вера Циривири Трена   Термин
Владо Тасевски   В.Чернодрински   12:00
12 Коло   03.04.2023   Локација – Терен
Димо Хаџи Димов   Владо Тасевски   Влае 2
Јан Амос Коменски   Х.Т.Карпош   Ден
Вера Циривири Трена   Аврам Писевски   Понеделник
В.Чернодрински   Братство   Термин
Лазо Трповски   Петар Поп Арсов   12:00
13 Коло   12.04.2023   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Аврам Писевски   Влае 2
Вера Циривири Трена   В.Чернодрински   Ден
Братство   Димо Хаџи Димов   Среда
Х.Т.Карпош   Лазо Трповски   Термин
Владо Тасевски   Јан Амос Коменски   12:00
14 Коло   18.04.2023   Локација – Терен
Владо Тасевски   Лазо Трповски   Влае 2
Јан Амос Коменски   Братство   Ден
В.Чернодрински   Аврам Писевски   Вторник
Димо Хаџи Димов   Вера Циривири Трена   Термин
Петар Поп Арсов   Х.Т.Карпош   12:00
15 Коло   25.04.2023   Локација – Терен
Петар Поп Арсов   Владо Тасевски   Влае 2
Вера Циривири Трена   Јан Амос Коменски   Ден
Братство   Лазо Трповски   Вторник
Аврам Писевски   Х.Т.Карпош   Термин
В.Чернодрински   Димо Хаџи Димов   12:00
16 Коло   28.04.2023   Локација – Терен
Димо Хаџи Димов   Аврам Писевски   Влае 2
Вера Циривири Трена   Лазо Трповски   Ден
Х.Т.Карпош   Владо Тасевски   Петок
Петар Поп Арсов   Братство   Термин
Јан Амос Коменски   В.Чернодрински   12:00
17 Коло   03.05.2023   Локација – Терен
Братство   Х.Т.Карпош   Влае 2
Димо Хаџи Димов   Јан Амос Коменски   Ден
В.Чернодрински   Лазо Трповски   Среда
Вера Циривири Трена   Петар Поп Арсов   Термин
Аврам Писевски   Владо Тасевски   12:00
18 Коло   12.05.2023   Локација – Терен
Вера Циривири Трена   Х.Т.Карпош   Влае 2
Владо Тасевски   Братство   Ден
Петар Поп Арсов   В.Чернодрински   Петок
Јан Амос Коменски   Аврам Писевски   Термин
Лазо Трповски   Димо Хаџи Димов   12:00

 

 

 

 

 

Табела Фудбал

Есенски Дел

 2022

Екипа Коло Победи Порази Нерешено Гол-Раз Бодови
Владо Тасевски 9 6 1 2 338 20
Братство 9 5 3 1 27-13 16
Лазо Трповски 9 4 2 3 146 15
Вера Циривири Трена 9 5 4 0 2016 15
Димо Хаџи Димов 9 5 4 0 1618 15
Петар Поп Арсов 9 4 4 1 15-10 13
Х.Т. Карпош 9 4 4 1 22-23 13
Војдан Чернодрински 9 3 2 4 14-7 13
Јан Амос Коменски 9 2 5 2 20-27 8
Аврам Писевски 9 0 9 0 255 0

 

10 коло

Братство Аврам Писевски 9:1 10 коло
Вера Циривири Трена Владо Тасевски 3:6 10 коло
Војдан Чернодрински Х.Т. Карпош 3:1 10 коло
Димо Хаџи Димов Петар Поп Арсов 5:1 10 коло
Јан Амос Коменски Лазо Трповски 2:3 10 коло
Петар Поп Арсов Јан Амос Коменски 2:2 11 коло
Х.Т. Карпош Димо Хаџи Димов 1:2 11 коло
Аврам Писевски Лазо Трповски 1:2 11 коло
Братство Вера Циривири 6:0 11 коло
Владо Тасевски Војдан Чернодрински 0:0 11 коло

11 Коло

Петар Поп Арсов Јан Амос Коменски 2:2 11 коло
Х.Т. Карпош Димо Хаџи Димов 1:2 11 коло
Аврам Писевски Лазо Трповски 1:2 11 коло
Братство Вера Циривири 6:0 11 коло
Владо Тасевски Војдан Чернодрински 0:0 11 коло

 

12 Коло 

Димо Хаџи Димов Владо Тасевски 1:1 12 коло
Јан Амос Коменски Х.Т. Карпош 1:4 12 коло
Вера Циривири Аврам Писевски 3:0 12 коло
Војдан Чернодрински Братство 3:1 12 коло
Лазо Трповски Петар Поп Арсов 2:0 12 коло
Петар Поп Арсов Аврам Писевски 2:0 13 коло
Вера Циривири Војдан Чернодрински 2:0 13 коло
Братство Димо Хаџи Димов 1:2 13 коло
Х.Т. Карпош Лазо Трповски 1:0 13 коло
Владо Тасевски Јан Амос Коменски 7:1 13 коло

14 Коло

Владо Тасевски Лазо Трповски 4:2 14 коло
Јан Амос Коменски Братство 0:4 14 коло
Војдан Чернодрински Аврам Писевски 12:0 14 коло
Димо Хаџи Димов Вера Циривири 1:2 14 коло
Петар Поп Арсов Х.Т. Карпош 1:1 14 коло

15 КОЛО 

Петар Поп Арсов Владо Тасевски 1:5 15 коло
Вера Циривири Јан Амос Коменски 3:1 15 коло
Братство Лазо Трповски 2:2 15 коло
Аврам Писевски Х.Т. Карпош 0:7 15 коло
Војдан Чернодрински Димо Хаџи Димов 3:0 15 коло

16 КОЛО 

Димо х.Димов Аврам Писевски 4:2 16 коло
Вера Циривири Лазо Трповски 0:0 16 коло
Х.Т.Карпош Владо Тасевски 1:6 16 коло
Петар Поп Арсов Братство 2:1 16 коло
Јан Амос Коменски Војдан Чернодрински 0:5 16 коло

17 КОЛО

Братство Х.Т. Карпош 6:2 17 коло
Димо Хаџи Димов Јан Амос Коменски 3:0 17 коло
Војдан Чернодрински Лазо Трповски 0:1 17 коло
Вера Циривири Петар Поп Арсов 3:0 17 коло
Аврам Писевски Владо Тасевски 0:3 17 коло

 

 

 

ПРОЛЕТЕН ДЕЛ  2023 ЛИГА ФУДБАЛ 

Екипа Коло Победи Порази Нерешено Гол-Раз Бодови
Владо Тасевски 17 12 1 4 65-18 40
Вера Циривири Трена 17 10 5 2 36-30 32
Димо Хаџи Димов 17 10 6 1 34-30 31
Братство 17 9 6 2 57-25 29
Војдан Чернодрински 17 8 4 5 40-12 29
Лазо Трповски 17 8 4 5 26-15 29
Х.Т. Карпош 17 7 8 2 4042 23
Петар Поп Арсов 17 6 8 3 24-29 21
Јан Амос Коменски 17 2 12 3 27-58 9
Аврам Писевски 17 0 17 0 697 0

 

 

 

Лига Фудбал

2022/2023

Стрелци

1.Армин Абдула 37 гола Братство
2.Матеј Медаровски 16 гола Х.Т. Карпош
3.Матеј Стојановски 16 гола Димо Хаџи Димов
4.Кирил Станковски 16 гола Војдан Чернодрински