ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Приходи, расходи и исплатени обврски за месец јули 2022 година

Исплатени обврски месец јули 2022

Приходи јули 2022

Споредба приходи 2021-2022

 

 

Приходи, расходи и исплатени обврски за месец јуни 2022 година

 

 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА МАЈ 2022 ГОДИНА

Во насока на целосна транспарентност, отчетност и отворена комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци за работењето на општината во месец мај 2022 година.

Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината за овој месец како и споредбено за првите пет месеци од 2021 година и 2022 година.

Од извештајот за финансиското работење на општината може да се увиди дека во мај е остварен приход од 50,949,350 денари, а обврските кон добавувачите за истиот период изнесувале 53,011,412 денари.

Во споредба со приходите од мај минатата година приходите се зголемени за

5,215,347 денари.

За првите пет месеци од 2022 година остварен е приход од 206,275,321 денари, додека во истиот период лани остварен е приход од 196,233,075 денари.

Приходи мај 2022

Расходи мај 2022

Приходи споредба 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Во насока на целосна транспарентност, отчетност и отворена комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци за работењето на општината во месец април 2022 година.

Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината за овој месец како и трошоците за улично осветлување за последните три месеци од минатата година и за првите три месеци од 2022.

Од извештајот за финансиското работење на општината може да се увиди дека во април е остварен приход од 39.425.041 денари, а обврските кон добавувачите за истиот период изнесувале 39.183.938 денари.

Сметките за електрична енергија за улично осветлување за првите три месеци од 2022 година изнесуваат вкупно 15,408,261 денари, а за последните три месеци од 2021 година, пред поскапувањето на цената на електричната енергија, вкупно биле платени 3,923,066 денари.

Приходи за април 2022 

Расходи за улично осветлување последен квартал 2021 година и прв квартал 2022 година

 

 

Facebook