ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Приходи за месец Април 2024 

Расходи за месец Април 2024 

Реализирани приходи за месец Април 2024 

Споредба приходи за месец Април 2023-2024 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА МАРТ 2024 ГОДИНА

Приходи за месец Март 2024

Расходи за месец Март 2024 

Реализирани приходи за месец Март 2024 

Споредба приходи за месец Март 2023-2024 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

Приходи за месец Февруари 2024

Расходи за месец Февруари 2024

Реализирани приходи за месец Февруари 2024

Споредба приходи Февруари 2023-2024 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ЈАНУАРИ 2024 ГОДИНА

Приходи за месец Јануари 2024 

Расходи за месец Јануари 2024 

Реализирани приходи за месец Јануари 2024 

Споредба приходи Јануари 2023-2024 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Декември 2023

Расходи за месец Декември 2023 

Реализирани приходи за месец Декември 2023 

Споредба приходи Декември 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Ноември 2023

Расходи за месец Ноември 2023 

Реализирани приходи за месец Ноември 2023 

Споредба приходи Ноември 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Октомври 2023

Расходи за месец Октомври 2023

Реализирани приходи за месец Октомври 2023

Споредба приходи за месец Октомври 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Септември 2023 

Расходи за месец Септември  2023 

Реализирани приходи за месец Септември 2023 

Споредба приходи Септември 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Август 2023 

Расходи за месец Август 2023 

Реализирани приходи за месец Август 2023 

Споредба приходи Август 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ЈУЛИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Јули 2023

Расходи за месец Јули 2023

Реализирани приходи за месец Јули 2023

Споредба приходи Јули 2022-2023

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ЈУНИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Јуни 2023

Расходи за месец Јуни 2023

Реализирани приходи за месец Јуни 2023

Споредба приходи Јуни 2022-2023

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА МАЈ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Мај 2023

Расходи за месец Мај 2023 

Реализирани приходи за месец Мај 2023 

Споредба приходи Мај 2022-2023 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АПРИЛ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Април 2023 

Расходи за месец Април 2023 

Реализирани приходи за месец Април 2023

Споредба приходи Април 2022-2023 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА МАРТ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Март 2023 

Расходи за месец Март 2023 

Реализирани приходи за месец Март 2023 

Споредба приходи Март 2022-2023 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Февруари 2023 година 

Расходи за месец Февруари 2023 година 

Реализирани приходи за месец Февруари 2023 

Споредба приходи Февруари 2022-2023

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА

Приходи за месец Јануари 2023 година 

Расходи за месец Јануари 2023 година 

Реализирани приходи за месец Јануари 2023 

Споредба приходи Јануари 2022-2023

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Приходи за месец декември 2022 година

Расходи за месец декември 2022 година 

Реализирани приходи за месец декември 2022 

Споредба приходи 2021-2022

 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Приходи за месец ноември 2022 година

Расходи за месец ноември 2022 година 

Реализирани приходи за месец ноември 2022 

Споредба приходи 2021-2022

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

Приходи за месец октомври 2022 година

Расходи за месец октомври 2022 година

Реализирани приходи за месец октомври 2022 година

Споредба приходи 2021-2022

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Приходи за месец септември 2022 година

Расходи  за месец септември 2022 година

Реализирани приходи за месец септември 2022 година

Споредба приходи 2021-2022

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АВГУСТ 2022 ГОДИНА

Приходи, расходи и исплатени обврски за месец август 2022 година

Исплатени обврски месец август 2022

Споредба приходи 2021-2022

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА ЈУЛИ 2022 ГОДИНА

Приходи, расходи и исплатени обврски за месец јули 2022 година

Исплатени обврски месец јули 2022

Приходи јули 2022

Споредба приходи 2021-2022

 

Приходи, расходи и исплатени обврски за месец јуни 2022 година

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА МАЈ 2022 ГОДИНА

Во насока на целосна транспарентност, отчетност и отворена комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци за работењето на општината во месец мај 2022 година.

Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината за овој месец како и споредбено за првите пет месеци од 2021 година и 2022 година.

Од извештајот за финансиското работење на општината може да се увиди дека во мај е остварен приход од 50,949,350 денари, а обврските кон добавувачите за истиот период изнесувале 53,011,412 денари.

Во споредба со приходите од мај минатата година приходите се зголемени за

5,215,347 денари.

За првите пет месеци од 2022 година остварен е приход од 206,275,321 денари, додека во истиот период лани остварен е приход од 196,233,075 денари.

Приходи мај 2022

Расходи мај 2022

Приходи споредба 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Во насока на целосна транспарентност, отчетност и отворена комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци за работењето на општината во месец април 2022 година.

Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината за овој месец како и трошоците за улично осветлување за последните три месеци од минатата година и за првите три месеци од 2022.

Од извештајот за финансиското работење на општината може да се увиди дека во април е остварен приход од 39.425.041 денари, а обврските кон добавувачите за истиот период изнесувале 39.183.938 денари.

Сметките за електрична енергија за улично осветлување за првите три месеци од 2022 година изнесуваат вкупно 15,408,261 денари, а за последните три месеци од 2021 година, пред поскапувањето на цената на електричната енергија, вкупно биле платени 3,923,066 денари.

Приходи за април 2022 

Расходи за улично осветлување последен квартал 2021 година и прв квартал 2022 година