Се уредува зелениот агол меѓу ул. „Љубљанска“ и бул. „Партизански одреди“, во Карпош 4. На површина од 5.300 метри квадратни, се поставува нова тревна површина, украсни грмушки и растенија, со цел да се зголеми и оплемени зеленилото во овој дел од Општината. 

За одржување на постоечкото и новото зеленило, ќе се постави и нов систем за наводнување. Изведбените активности за уредување на овој јавен простор се предвидуваа да траат 30 дена (во зависност од временските услови). 

Оваа акција за зголемување на зеленилото ја спроведува ЈП Паркови и зеленило, а е во рамки на акцијата за уредување на повеќе јавни површини на пофреквентни локации.  

Исто така, локалната самоуправа иницираше да бидат дислоцирани и времените објекти (трафиките) кои се наоѓаат во оваа близина. 

Во изминатиот период беше поставен и нов зелен појас на потегот долж булеварот „8 Септември“. 

Овие активности за уредување на повеќе запуштени јавни површини беа најавени на почетокот на месец април, а претставуваат и стратешка определба на Општината, во борбата за заштита на животната средина и надоместување на изгубеното зеленило.