Денеска, во ООУ „Вера Циривири Трена“ се реализираше работна средба меѓу ООУБратство“ и училиштето домаќин. Станува збор за заеднички четири годишен проект на УСАИД, за Меѓуетничка интеграција во образованието. Ученичката заедница и детската организација именувана како „Градинарска патрола“, од двете партнер училиштаја направија редовната контрола во зеленчуковата градиназасадена во месец ноември, минатата годинаГрадинарската патрола одговорно направи увид во градинатакаде основците ја чистеа тревнатата површина и се радуваа на заеднички засадените градинарски култури, марулатакромидот и зачинските билки. Сето тоа беше уредно заведено во нивниот Ботанички дневникНо  активноста на младите ентузијасти не запре тукаУчениците направија и албумпостерикаде ја овековечија својата плодна соработка, преку фотографии кои хронолошки даваат опис на нивна досегашната соработка и љубов, преточени во заедничката градина.