Во новата учебна 2018/2019 година, Општина Карпош дополнително ќе ги мотивира талентираните ученици и спортисти од основните училишта, да остваруваат подобри резултати во науката и спортот. За таа цел, Општината објави Оглас за доделување на стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2018/2019 година.                       

линк: https://bit.ly/2NezQKD

 и

 Оглас за доделување на стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во XIII и IX одделение во општинските основни училишта за учебната 2018/2019 година.

 линк: https://bit.ly/2LWi625

 На посочените линкови може да се најдат потребните критериуми кои треба да бидат исполнети и начинот на испраќање на апликациите.

 Рокот за аплицирање е до 17 септември 2018 година.