Стручни лица од секторите за Развој и Енергетска ефикасност од Општина Карпош денеска одржаа работен состанок со претставници на УСАИД од САД, Хрватска и Македонија, во рамки на проектот „Инвестиции во развивањето на средства во енергетскиот сектор (Инвестиции во енергија) – ИДЕА”. Станува збор за проект кој финансиски ќе поддржи изработка на техничка документација од областа на енергетската ефикасност, наменет за објектите во надлежност на Општина Карпош, поточно за основните училишта и детските градинки кои се наоѓаат на нејзина територија.
На денешната средба која се одржа во просториите на локалната самоуправа се говореше за потребите и приоритетите на општина Карпош, во насока на изработка на техничка документација со цел, подобрување при имплементација на мерките за енергетска ефикасност. Инаку, проектот – ИДЕА е фокусиран кон зајакнување на инвестицискиот потенцијал на производството, на преносот и дистрибуцијата на електрична енергија и топлина, на начин кој е поволен за животната средина.
Поконкретно, тоа може да се реализира со поставување на централизирани системи за греење во воспитно – образовните институции во надлежност на Општината, со што би се подигнало и самото ниво на енергетска ефикасност во објектите. Но, за да се стигне до конечниот резултат, првично треба да се изработат физибилити и пред-физибилити студии со целосна техничка документација, со што би се отвориле реални можности за понатамошно добивање на финансиски средства и донации, за подобрување на енергетската ефикасност во општина Карпош.