Почитувани,
Апсолутна невистина е дека се издадени било какви решенија за градба кај Настел.
Пред се, за тој реон во моментот нема важечки ДУП, па врз основ на тоа не е ни теоретски изводливо да се издаде било какво решение за градење.
Додека сум јас градоначалник нема да дозволам никој да ги лаже граѓаните на Карпош.

Со почит,
Градоначалник на Општина Карпош Стевчо Јакимовски