Петар Милетиќ во општина Карпош е вработен од 8 мај 2012 година. За овие 11.5 години најголем дел од времето не се појавуваше на работа. Повеќе пати е опоменуван за неодговорниот однос кон работното место. Горе именуваниот скоро година дена користел друг колега кој го отчукувал во часовниот за работно време. 
Петар Милетиќ е префрлен на работни задачи во општинската архива. Истиот ден зема одмор и не се појавува на работа. Во текот на вчерашниот ден од страна на секторот за човечки ресурси  даден му е отказ.