Денеска, вторник,  17.03.2020 година, заврши акцијата  на субвенционирање на електрични тротинети, со кои надоместокот изнесуваше 30%  (најмногу 5.000 денари) за купен нов електричен тортинет.

 Акцијата за субвенцонирање на купен нов велосипед и електричен тротинет започна на 03.02.2020 година,(траеше 16 дена, односно до исцрпување на буџетските средства  предвидени за таа намена) и со тоа нашата акција заврши целосно.