Денеска, среда,  19.02.2020 година, заврши акцијата  на субвенционирање на велосипеди, со кои надоместокот изнесуваше 30%  (најмногу 3.000 денари) за купен нов велосипед.

 Акцијата за субвенцонирање на купен нов велосипед започна во понеделникот , на 03.02.2020 година,(траеше 16 дена, односно до исцрпување на буџетските средства  предвидени за таа намена).

Во наредниот период продолжува субвенционирањето за купен нов електричен тротинет во износ од 30 %, од вредноста, односно најмногу 5.000 денари.