Слободен пристап до информации

Службено лице: 
Миле Стевков                        
e-mail:
 mile.stevkov@karpos.gov.mk

телефон 070 235 790

ул.Радика бр.9 

 

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба

Одлуката и Листата на Информации од јавен карактер

на Општина Карпош можете да ја погледнете ја тука (линк)

Информации од јавен карактер

РЕГИСТАР на станбени згради и станови во Општина Карпош, Скопје   (Кликни и читај)

 

РЕГИСТАР на управители на станбени згради во Општина Карпош, Скопје   (Кликни и читај)

 

 

Facebook
Големина на фонт