Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице: 
Миле Стевков            070/235-790            
e-mail:
 mile.stevkov@karpos.gov.mk

 

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба

Листа на информации од јавен карактер

 

Документи:

Годишен извештај за 2022 година 

Годишен извештај за 2021 година 

Годишен извештај за 2020 година 

Годишен извештај за 2019 година 

 

 

 

 

Администрација на Општина Карпош 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

 

Сектор-инспекторат

Годишен извештај за водени управни постапки во Општина Карпош – Сектор инспекторат 

Годишен план за работа на секторот за инспекциски надзор за 2022 година 

 

Листа на закони и подзаконски акти

Буџет 2024 

Буџет приходи 2024 (.xlsx) 

Буџет расходи 2024 (.xlsx) 

 

Буџет 2023 

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)  

 

 

Органограм на Општина Карпош 

можете да го преземете на следниов ЛИНК

 

 

 

РЕГИСТАР на станбени згради и станови во Општина Карпош, Скопје   (Кликни и читај)