Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице: 
Миле Стевков            070/235-790            
e-mail:
 mile.stevkov@karpos.gov.mk

 

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба

Листа на информации од јавен карактер

 

Документи:

Годишен извештај за 2022 година 

Годишен извештај за 2021 година 

Годишен извештај за 2020 година 

Годишен извештај за 2019 година 

 

 

 

 

Администрација на Општина Карпош 

 

ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

 

Сектор-инспекторат

Годишен извештај за водени управни постапки во Општина Карпош – Сектор инспекторат 

Годишен план за работа на секторот за инспекциски надзор за 2022 година 

 

Листа на закони и подзаконски акти

 

 

 

Органограм на Општина Карпош 

можете да го преземете на следниов ЛИНК

 

 

 

РЕГИСТАР на станбени згради и станови во Општина Карпош, Скопје   (Кликни и читај)