Денеска(21.11.2017), екипата на Општина Карпош расчисти поголема количина на отпад на локацијата Момин Поток од двете страни на улицата.