Вечерва се одржа триесет и втората седница на Советот на Општина Карпош, на која присуствуваа дел од советниците и овозможија мнозинство за да се изгласаат предлог точките на дневниот ред. Едногласно од присутните советници, беа изгласани четирите предлог-заклучоци: предлог-заклучок за усвојување на годишната програма за работата на јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“,предлог-заклучок за усвојување на годишната програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Орце Николов“,предлог-заклучок за усвојување на годишната програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, како и предлог-заклучок за усвојување на годишната програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“.