Секретар

Секретар на Општина Карпош 

е-mail: sekretar@karpos.gov.mk

Неделчо Крстевски