Во знак на поддршка на македонските граѓани и глобалната заедница на лица со хемофилија и вродени нарушувања на системот за коагулација, вечерва објектот во кој е сместена администрацијата на Општина Карпош беше осветлена во црвена боја.
 

Хемофилијата е наследно нарушување на коагулацијата при кое крвта на пациентот не коагулира соодветно, доведувајќи до тешки случаи на неконтролирано крварење, спонтано или после лесна повреда. Хемофилијата е прилично ретка и се јавува кај 1 на 10.000 лица.