Во тек е реконструкција на фекална канализација на улица Јуриј Гагарин во должина од 80 метри при што се врши промена на оштетени керамички цевки. На секоја вертикала се поставува ревизиона шахта со што се овозможува непречено движење на одводните води. Реконструкцијата се врши со брза интервенција по претходно барање на станарите од зграда број 47 кои во изминатиот период се соочуваа со често запушување на канализацијата поради оштетените цевки и поплавување на просториите од првиот кат.