Денеска, Општина Карпош презема активност за менување на кошаркарските табли и обрачи, кои беа демолирани и украдени од  спортските игралишта кои се наоѓаат во месноста Куршумица (населба Жданец)и ООУ Петар Поп Арсов (населба Карпош 4).