Започна реконструкцијата на пешачката патека и паркингот, спроти “Симпо”, во урбаната заедница „Владо Тасевски“ (Млечен). 

Инфраструктурата беше во руинирана состојба и долги години претставуваше проблем за граѓаните кои живеат во овој дел на Општина Карпош.