Општина Карпош продолжува со инфраструктурни работи на своја територија.

За таа цел паркинзите на улиците „Волгоградска“ и „Желево“ се подготвуваат за асфалтирање кое ќе се изврши во текот на оваа недела.