Денес две екипи од фирмата „Мастеф“ стартуваат со реконструкција на шест детски игралишта во Карпош 3.

Во текот на денешниот ден ќе бидат обновени реквизитите (клацкалки, лизгалки, греди, куќарки) кои се наоѓаат на улиците Огражден, Пелистерска и Радика.