РАСПЕАНА МЛАДОСТ 

РАСПЕАНА МЛАДОСТ ул. “Руџер Бошковиќ“ 6

raspeana@yahoo.com

Директор Гоце Талевски
моб.тел 076 212 662
Воспитно-згрижувачки кадар 19
Вкупен број на деца 197
(оваа градинка има само еден објект)

Facebook
Големина на фонт