Започна надградбата на водоводната мрежа во Средно Нерези. Подолг период, овој дел од Карпош се соочуваше со неразвиена водоводна мрежа, слаб притисок и послаб квалитет на вода.

Општина Карпош ги изведува градежно – земјените работи, а со поддршка на ЈП „Водовод и канализација“ се поставува инсталацијата на водоводните цевки.

 

На теренски увид, денеска беа градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев и директорот на ЈП „Водовод и канализација“, Душко Весковски.

 

  • Водоводната мрежа опфаќа 14 краци и е со вкупна должина од 2.500 метри. Тука навистина постоеше потреба од дополнителна водоводна мрежа, со цел подобро водоснабдување за граѓаните од Нерези. Локалната самоуправа продолжува со одржување на постоечката инфраструктура, но и развој на нова сообраќајна, канализациона и водоводна мрежа во периферните делови. Развојот на периферијата е клучен за да се „ослободи“ урбаното јадро и да се развива Општината во сите аспекти, рече Богоев.

 

Станува збор за проект чија вредност е околу 14, 5 милиони денари, посочи Весковски. Дел од досегашната водоводна мрежа била изградена од самопридонес, а новиот зафат е по сите стандарди, со Ф  100 цевки.

 

Општината и ова јавно претпријатие продолжуваат со успешната соработка и на други проекти, поврзани со обезбедувањето на подобра канализациона и водоводна мрежа во Карпош.