Денеска, Општина Карпош спроведе градежна активност во населбата Бардовци, каде што изврши проширување на улица 6, со поставување на нови рабници. Коловозот се протега во просечна широчина од 3,40 метри.