ПРОЛЕТ

Директор Дијана Симоновска 
моб.тел. 078/540-841

 

официјален сајт на градинката: gradinkaprolet.mk

Воспитно-згрижувачки кадар 98
Вкупен број на деца 679

Објекти

  • Козле (матичен објект) – ул. „Миле Поп Јорданов“ бр.74 – тел. 3082 737  – Вкупен број на деца 175-070/305-501
  • Пролет 2 –ул. „Милан Марковиќ“ б.б. – тел. 3085 701 – Вкупен број на деца 140 – 070/305-506 
  • Сончогледи –ул. „Франц Прешерн“65 (Влае) – тел. 2041626- Вкупен број на деца  210 – 070/305-508 
  • Клон „Бумбарче“ – ул. „Стрезово“ бр.7а   – Вкупен број на деца   50 – 071/374-150