Во тек е подготовката на основен проект за новиот изглед на спортската сала „Партизан“, откако претходно, со вклученост на јавноста се избра и идејното решение. Општина Карпош продолжува со континуирана соработка со Меѓународната невладина организација „Културно ехо“, која се однесува на: изработување на концепт и стратегија за сите фази во процесот на ревитализација на салата, подготовка на програма за долгорочно и ефикасно управување на „Партизан“, низ призма на современ и мултифункционален спортски центар и др.

 

За реализација на овие цели, градоначалникот Стефан Богоев го потпиша Меморандумот за соработка со „Културно ехо“ и Здружението на спортски ветерани – Скопје, со намера да се потврди заложбата за трајна заштита на јавниот простор и вклученост на сите засегнати страни.

 

Исто така, оваа соработка претставува успешен пример за ревитализација на еден објект кој е во колективната меморија на карпошани, но и на граѓаните од цело Скопје. Намерата е преку овој пример да се обезбеди заштита и на други јавни објекти кои денеска се руинирани и пропаднати во повеќе општини.

 

Во меѓувреме, локалната самоуправа презема и активности за проценка на статиката и стабилноста на објектот, имајќи предвид дека претстојниот период. Агенцијата за млади и спорт ќе започне со етапна реконструкција на салата.

Планирано е салата да го задржи автентичниот изглед и постоечкиот габарит.