ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ВО СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Почитувани,

Ве информираме дека заинтересираните граѓани можат да остварат средба со вработените во Секторот за урбанизам во Општина Карпош секој вторник и четврток од 12:30 часот до 15:00 часот. Закажувањето на термините за средби се врши секој работен ден од 7:30 часот до 15:30 часот на телефонскиот број 02/ 30 55 900.

Со почит,