ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Претседател на Советот на Општина Карпош – Бранко Ристов

 

Бранко Ристов е роден во 1986г во Скопје. 

Дипломирал на  факултетот за економија во Скопје. Тој е шпедитер со повеќе од 15 години работно искуство.

Бранко е долгогодишен активист за работничка и социјална правда.

Тој е учесник во бројни иницијативи од заштита на работнички права до заштита на животна средина.

Вработен е во фирмата „ЈМБ Транспорт и шпедиција“ 

 


ЛЕВИЦА

 

 

 

E-mail: branko.ristov@karpos.gov.mk