Основецот Љубен Атов од ООУ „Јан Амос Коменски” го освои првото место на Државниот натпревар по биологија, предводен од менторот-професор по биологија Олимпија Јовческа.

Пред околу десеттина дена, на 20 мај, се одржа Државното првенство по биологија за основно образование на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Ова е уште еден доказ дека во Општина Карпош живеат талентирани карпошани.