ПРАШАЛНИК ЗА САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

 

Општина Карпош како родово сензитивна и пред се општествено одговорна општина, се придружува на активноста на Здруженито “Една може”-One can и проектот Центар за јавни политики во соработка со Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ. Со цел да се добие поголема база на податоци за самохрани родители и предизвиците со кои се соочуваат во време на пандемијата со Ковид 19, го споделуваме прашалникот кој може да го одговори онлајн секој самохран родител. Прашалникот е на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/10_0gqRxi5Fjefzx5zESz7Tplsb_MQudK_Bxp2-bqvHs/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2J2PZhLukSKtHR-bOF2i8M20MdVE94ZJd3NYHq0fx41rC5luCqBD-fS6o