ПОЧЕТОК НА ИЗВЕДБА НА СПОРТСКО – АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК