Општина Карпош го обнови јавното осветлување на улицата „Атинска“, во урбаната заедница Владо Тасевски.

Поставени се вкупно осум столбови со 10 светилки, со моќност од 30 вати.
Целта е да ја зголемиме безбедноста за движење на сите учесници во сообраќајот.