На барање на жителите, на улиците Крчин, Ванчо Мицков, Загребачка и раскрсницата на улиците Јуриј Гагарин и Козле поставени се решетки за собирање на атмосферски води. Овие висококвалитетни монолотни решетки имаат за цел да спречат поплавување при поројни дождови на улиците кои важат за критични точки.