Утре петок (29.9.2023) ќе се одржи триесет и втора седница на Советот на Општина Карпош ), со почеток во 20.00 часот. Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Општина Карпош, барака бр.1, сала за состаноци.

 

За седницата се предлага следниот

                                                                                                                                                                  

ДНЕВЕН РЕД

  • Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош – Скопје за 2023/2024 година
  1. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош – Скопје за 2023/2024 година
  2. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош – Скопје за 2023/2024 година
  3. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош – Скопје за 2023/2024 година