Подрачни одделенија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – КАРПОШ
Ул. „Народен фронт“ бр.21
тел: 02/322-4182

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – КАРПОШ
Ул. „Никола Русински“ бб, зграда 1, влез 1, кат 1 (до кафулето „Мартини“)
02/3 073-397, 02/3 062-282

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ – КАРПОШ
Ул. „Багдадска“ бр. 26 Б
076 475-095