Ве известуваме дека денес 15.11.2016 год. ќе се започне со гребење на асфалтната површина на ул. Нобелова, УЗ Тафталиџе 1.

Ве замолуваме за Ваше присуство и отстранување на возилата кои ги попречуваат градежните работи.