ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛ. КОЗЛЕ 3 ВО УЗ НЕРЕЗИ